ÄNDAMÅL

Utdelning till starkt behövande lämplig manlig eller kvinnlig konstutövare eller hantverkare. Utdelning ska ske så att minst ettusen (1 000) kronor utdelas till sökande (konstutövare såsom sångare, skådespelare, målare, skulptör, musiker, alla i elevstadiet). Skulle någon sökande efter kungörelse på lämpligt sätt icke anmäla sig, har styrelsen rätt utse annan behövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Agda och Sven Hartwalls Donationsfond
Organisationsnummer:802477-5697
Adress:
  • Företagarna Norrköping
  • Lidaleden 47
  • 603 81 Norrköping
Telefonnummer:011-140040
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:182 825 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS