ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, i samråd med Statens försvarshistoriska museer (SFHM), Flygvapenmuseum och Statens Fastighetsverk eller likvärdiga institutioner, på ett betryggande sätt- förvalta och vårda berganläggningarna,- värna om anläggningarnas rikskulturella och historiska värde, samt- verka för att de kan kulturminnesmärkas och därmed bevaras intakt för framtiden.Stiftelsen skall också skapa förutsättningar för att i och i anslutning till berganläggningarna utveckla och driva ett levande flygmuseum där allmänheten ges möjlighet att, både på marken och i luften, studera civil och militär flygutveckling och därtill knutna verksamheter. Egendom tillhörande flygmuseet och egendom som förhyrs, arrenderas eller i framtiden förvärvasav flygmuseet skall förvaltas av stiftelsen. Vidare skall stiftelsen agera som initiativtagare till ett nära, långsiktigt samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner för att stimulera ungdomsverksamhet, undervisning och forskning runt flygmuseet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aeroseum
Organisationsnummer:857209-9573
Adress:
  • Holmvägen 100
  • 417 46 Göteborg
Telefonnummer:031-558300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:247 748 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS