ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel därav lagts till fonden, utdelas till verkligt behövande studerande av Norrlands Nation, född inom Härnösands eller Luleå stift och känd för flit och gott uppförande. Stipendiat skall utses för ett år i sänder, och stipendiet må av samma person uppbäras i två år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Advokatfiskalen Hampus Åströms Minnesfond
Organisationsnummer:802480-3309
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS