ÄNDAMÅL

Ursprungligt ändamål enligt testamente: ”Återstoden av vår behållna kvarlåtenskap, sedan stämpel och kvarlåtenskapsskatt utgått skall bilda en fond, varav 9/10 av årliga avkastningen skall tillfalla personer, som bo i kommunalt pensionärshem, såsom hjälp till renhållning, skötsel m.m. Härvid skola endast jordbrukare, jordbruksarbetare och skogsarbetare, som under sin krafts dagar skött sig bra i nykterhetshänseende och dessutom varit skötsamma och arbetsamma, komma ifråga. Med pensionärshem förstås icke ålderdomshem. Återstående tiondel av årliga avkastningen skall läggas till fondbeloppet. Under år då möjligen endast del av avkastningen tages i bruk, skall återstoden läggas till kapitalet.” Ändamålet ändrat genom Kammarkollegiets beslut 1997-09-26:Avkastningen skall användas till att lämna stöd åt behövande pensionärer inom Sunne kommun, i första hand jordbrukare och fd jordbruks- och skogsarbetare inom Lysviks församling. De bör dessutom ha varit socialt skötsamma, bl a ur nykterhetssynpunkt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adolf och Emma Perssons fond
Organisationsnummer:874000-7441
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten
  • 686 80 SUNNE
Telefonnummer:0565-160 59
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:20 657 066 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS