ÄNDAMÅL

har till ändamål att användas i enlighet med för Hamiltonska släktfonden gällande bestämmelser, dock skall så länge testators kammarjungfru Syster Beata Åkesson lever till henne utgå en livränta å tretusen kronor per år att utgå kvartalsvis i efterskott fr o m den 1 januari 1973.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adolf och Elsa Hamiltons fond
Adress:
  • Hamiltonska Släktföreningen
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS