ÄNDAMÅL

Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall tillföras kapitalet. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Överskjutande avkastning utdelas till organisationer m.fl. inom Svarttorps församling som bedriver ungdomsverksamhet eller som inspirerar till yrkesutbildning (jordbruk m.m.)(Permutationsbeslut 1981-05-25)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adlerbeths donation
Organisationsnummer:826000-0024
Adress:
  • Jönköpings kommun
  • Stadskontoret
  • 551 89 JÖNKÖPING
Telefonnummer:036-105713
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:531 356 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS