ÄNDAMÅL

Det huvudsakliga ändamålet är att förvalta fonden och att därvidanordna och lämna bidrag till pensionärernas resor till lämpliga utflyktsmål eller till teater- och konsertbesök, enskilt eller i grupp,anordna enklare fester för pensionärerna i samband med födelsedagsfirande eller eljest,årligen på lämpligt sätt högtidlighålla minnet av Anna Erikssons födelsedag den 13 februari,anordna kurser och sysselsättningar inom för pensionärerna lämpliga ämnes- och verksamhetsområden,möjliggöra besök till hemmets pensionärer av närstående, samti övrigt vidtaga trivselfrämjande åtgärder med den begränsning som angives i § 8.(§ 8 lyder. Fonden eller dess avkastning får ej användas till den löpande driften vid hemmet eller eljest för ändamål, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg.)Enligt länsstyrelsens uttalande avses pensionärer i Gagnefs församling oavsett boendeform.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ada Anderssons-Fonden
Organisationsnummer:882601-8080
Adress:
  • Gagnefs pastorat
  • Kyrkbyvägen 35
  • 785 30 GAGNEF
Telefonnummer:0241-610 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 729 008 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS