ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att skapa varaktigt arbete, främst åt unga personer med funktionshinderatt genom utbildningsinsatser och annat stöd förbereda den handikappade för arbetslivetatt integrera handikappade i näringsliv och övrig arbetsmarknadatt inom sitt område utveckla samverkan mellan stiftarna

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Activa i Örebro län
Organisationsnummer:875001-7579
Adress:
  • Landbotorpsallén 25 A
  • 702 26 ÖREBRO
Telefonnummer:019-20 96 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 591 518 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS