ÄNDAMÅL

Jubileumsfondens ändamål är att i enlighet med Nordisk Förenings för Fysiologi (NFFs) syften främja fysiologins utveckling i de nordiska länderna – Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – bl.a. genom att finasiellt stödja kongresser, symposier och andra möten av vetenskaplig karaktär i dessa länder, lämna ekonomiska bidrag åt yngre deltagare i sådana samt bidraga till kostnaderna för inbjudan av framstående skandinaviska och utomskandinaviska föredragshållare. Internationella aspekter bör beaktas vid utnyttjandet av Jubileumsfondens resurser och tillgänliga medel även användas för befrämjandet av internationella kontakter och internationellt samarbete mellan nordisk fysiologi och omvärlden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Acta Physiologica Scandinavica Jubileumsfond
Organisationsnummer:802406-9133
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 72 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 030 547 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS