ÄNDAMÅL

[Stiftelsens syfte är att främja samhällets och människors inre hållbarhet som en motvikt till utmattning och psykisk ohälsa. Stiftelsen ska främja sitt ändamål genom att sprida kunskap och information samt att inspirera människor till en högre grad av medvetenhet kring hälsa, livsstil och social hållbarhet. Stiftelsen kan även stödja forskning inom detta område.Stiftelsen kommer bland annat genom programmet The ABLE Way att kunna ge ett verktyg till människor som omsätter insikt och medvetenhet i praktisk handling och i hållbara beteendemönster. Stiftelsen kan på detta sätt genom en konkret metod medvetandegöra det personliga ansvarstagandet för det egna livet såväl som för det omgivande samhället.Stiftelsen kan inom ramen för sitt ändamål, utveckla The ABLE Way.Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.][Stiftelsens ändamål kan främjas genom såväl stiftelsens avkastning som dess kapital. Stiftelsens bundna kapital får inte användas. Av de tillgångar som överlämnats i samband med stiftelsens bildande utgör 100 000 SEK bundet kapital.]

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen ABLE Foundation
Adress:
  • Järntorget 78
  • 111 29 Stockholm
Telefonnummer:0708-558205
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS