ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall hava till ändamål sedan minst 10 % av den årliga avkastningen lagts till kapitalet dels att i den omfattning och under de former styrelsen bestämmer främja mindre bemedlad men särskilt studiebegåvad värmländsk ungdoms studier vid högre utbildningsanstalter, dels ock att stödja kulturella ändamål av speciellt intresse för Värmland såsom bl a hembygdsrörelsen, bevarandet av minnesvärda byggnader samt bildningsarbetet inom länet. Företrädesrätt för erhållande av bidrag ur fonden tillkommer ungdom född i Säffle med omnejd eller härstammande därifrån samt kulturella ändamål av intresse för Säffle och Karlstad med omnejd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns Minnesfond för Värmländsk kultur
Organisationsnummer:873201-2821
Adress:
  • Länsstyrelsen i Värmlands län
  • 651 86 KARLSTAD
Telefonnummer:010-224 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:18 315 342 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS