ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning

Från 1:a t.o.m. 30:e september 2020 tar vi emot stipendieansökningar för läsåret 2020/2021 via registrering i ett webbformulär (ansökningar via mejl godkänns inte). Till webbansökan ska bifogas ett studieintyg från din läroanstalt, ett dokument innehållande ett personligt brev (max en A4) med motiv till ansökan samt en budget (inkomster och utgifter under läsåret) och ett kort CV. Vi kan endast ta emot filer av typen word, excel eller pdf. Om något av dokumenten saknas eller är ofullständigt ifyllt räknas ansökan som ogiltig.

Vänligen använd länken nedan för access till formuläret (öppnar 1 september 2020);

http://stiftelsenaaa.proofx.se/vxAWD9jMLaQpNLxy3BzNYA/

Notera att behöriga är de som bedriver eftergymnasiala heltidsstudier läsåret 2020/2021. Stiftelsen stödjer studenter som har merkostnader i sina studier, t.ex. utlandsstudier eller övriga fördyrande omständigheter.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Stiftelsen AAA

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen AAA
Organisationsnummer:857200-0019
Adress:
  • Williams
  • Barrskogsgatan 8 B
  • 412 74 Göteborg
Telefonnummer:031-254149
E-post:stiftelsen.aaa@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:114 412 877 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS