ÄNDAMÅL

Har till ändamål att främja forskning och undervisning i pediatrik. Avkastningen av fonden skall, med avdrag för Sällskapets förvaltningskostnader, ställas till förfogande för att minst vart tredje år bekosta föreläsning som skall bära Arvid Wallgrens namn. Utöver avkastningen må även kapitalet tas i anspråk för utdelning. Föreläsningen skall hållas inom sektionen för pediatrik och skolhygien, vars styrelse beslutar om föreläsare samt tid och plats för föreläsningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A Wallgrens Minnesfond
Organisationsnummer:802403-6058
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS