ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall oavkortad användas till jordbrukets bästa genom att efter Akademiens gottfinnande antingen i form av resestipendier eller såsom belöningar eller i annan form av understöd väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre eller äldre stävsamma svenska medborgare eller ekonomiska sammanslutningar av medborgare, vilka inriktat sitt livsarbete på jordbruksbranchen eller därmed närbesläktad näring. Avkastningen får även användas till understödjande av forskningsarbetet i lantbruksvetenskapliga ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A.W. Bergstens donation
Organisationsnummer:802409-3935
Adress:
  • Kungl.Skogs- och Lantbruksakad.
  • Box 6806
  • 113 86 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54547700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS