ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen må användas: 1. Till främjande af studiet i främsta rummet af den normala anatomien med dess olika grenar, den deskriptiva och den topografiska menniskoanatomien, den komparativa anatomien, histologien och embryologien, men dernästäfven af fysiologien. Och synes mig dervid, att, allt efter som Sällskapet finner det lämpligt, hvart eller hvartannat år resestipendier tilldelas yngre, dugande vetenskapsidkare till förkofran af deras utbildning och för utförande af vetenskapliga undersökningar; men att, om Sällskapet skulle finna det önskvärdt, att räntemedlen stundom må kunna användas till något annat behjärtansvärdt ändamål, såsom t. ex. för utförandet af någon speciel undersökning m.m., det må vara Sällskapets sak att derom besluta. 2. Till utdelning af den medalj, som Sällskapet till hedrande af min makes A. Retzius minne beslutit låta prägla till den 100:de årsdagen af hans födelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A Retzius fond för fysiologi
Organisationsnummer:802403-5688
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS