ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att främja veterinär verksamhet inom Hushållningssällskapet i Södra Älvsborgs verksamhetsområde.Av fondens avkastning skall årligen minst 10 % tillföras kapitalet.Av återstående avkastning skall Södra Älvsborgs förbund av Svenska blå stjärnan tillföras minst en tredjedel till främjande av veterinär verksamhet. Därefter får styrelsen besluta om till vilka veterinära ändamål avkastningen skall delas ut.Kammarkollegiet har i beslut den 15 juni 2009 medgett att stiftelsen får förbruka såväl kapital som avkastning för ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A M Salmenii donationsfond
Organisationsnummer:865501-0125
Adress:
  • Box 5007
  • 514 05 LÄNGHEM
Telefonnummer:0325-618600
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:376 002 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS