ÄNDAMÅL

Årliga arrendeinkomster liksom fondens ränteinkomster skall sedan minst 1/10 därav tagits till fondens kapital användas sålunda1. 1/7 utdelas av skolstyrelsen till stipendier för fortsatt utbildning till i första hand ungdom från f d Kisa socken, landskommun, och i andra hand till ungdom från f d Kisa kommun (nuvKisa socken).2. Återstånde del av avkastningen utdelas av socialnämnden till i första hand behövande inom f d Kisa socken, landskommun, och i andra hand till behövande inom f d Kisa kommun (nuv Kisa socken).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A H Johanssons från Bjerkeryd donationsfond
Organisationsnummer:822000-0031
Adress:
  • Kinda kommun
  • Box 1
  • 590 40 KISA
Telefonnummer:0494-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 645 140 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS