ÄNDAMÅL

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet har stiftelsen till ändamålatt enligt föreskrifterna i Enar Jonssons testamente och enligt styrelsens bestämmandea) vårda A.G. Jonssons och Anna Anderssons gravar på Östra begravningsplatsen i Göteborg med beteckning 5177 och 2883,b) utgiva bidrag till Enar Jonssons broder Erland L.A. Jonsson och dennes hustru Elsa Jonsson, så länge någon av dem är i livet,c) efter nyssnämnda personers frånfälle utgiva lika stora bidrag till envar av Margit Högberg i Gävle, Ester Maas i Malmö och Gertrud Malmquist i Göteborg,d) efter dessa förmånstagares frånfälle utgiva bidrag till Universtietsbiblioteket i Göteborg att användas för bokinköp särskilt rörande forskningen om Jesu liv och om pressens historia.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A.G. Jonssons Minnesfond
Organisationsnummer:857203-3655
Adress:
  • Göteborgs Universitet
  • Ekonomiavdelningen, Box 100
  • 405 30 Göteborg
Telefonnummer:031-7863052
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 724 047 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS