ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år. Ej utdelad avkastning skall läggas till fondens kapital. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med debiterade medel.Tillgänglig avkastning skall utdelas till äldre, sjuka, handikappade eller behövande personer inom f.d Karlshamns stad. Företräde ges därvid personer som har eller haft hantverksbeto-nade yrken. Vidare må högst en tiondel av avkastningen användas som resestipendium för vidareutbildning i hantverksbetonade yrken – dock ej för universitetsstudier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen A F Rydströms donation del 1
Organisationsnummer:836200-1672
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS