ÄNDAMÅL

Utdelning ur fonden kan sökas av den som på grund av direktiven för annan stipendiegivning inom staden ej kan komma i åtnjutande av stipendium, för deltagande i utbildningskurser av såväl teoretisk som praktisk art eller kvalificerade kurser inom folkrörelserna, syftande till att berika livet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 1964 års jubileumsfond
Organisationsnummer:802479-0696
Adress:
  • Nässjö kommun
  • 571 80 Nässjö
Telefonnummer:0380-51 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:14 841 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS