ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av svenskt sjöbefäl. Stiftelsen skall lämna studielån eller studiestöd för utbildning av sjöbefäl för studier vid svenskt universitet eller högskola. I första hand skall studielån eller studiestöd lämnas till välmeriterade elever från Skåne och i andra hand till elever från övriga södra delen av Sverige. Av stiftelsens årliga avkastning skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 1942 års Studielånefond och Studiestödsfond för utbildning av sjöbefäl inom svensk sjöfartsindustri
Organisationsnummer:846002-0046
Adress:
  • SEB Private Banking
  • Stiftelser & Företag
  • 205 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-667 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS