ÄNDAMÅL

Regler den 3 maj 1941:Vid varje vårtermins slut utdelas av fondens räntemedel ett stipendium å minst 40 kronor. Överskjutande räntebelopp lägges till kapitalet. I den mån ränteavkastningen så medger, må stipendiet ökas med jämna 10-tal kronor. Stipendiet tilldelas den av årets studenter, som av högsta klassens lärjungar korats till ”den bäste kamraten”.Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27:Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Stipendiet får utdelas utan omröstningsförfarnade. Kammarkollegiets permutationsbeslut 1999-08-18: Disponibelt belopp fördelas lika mellan Karlstads kommuns gymnasieskolor. Stipendierna utdelas till den elev ur någon av avgångsklasserna som utsetts till ”den bäste kamraten”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 1900 års karlstadsstudenters stipendiefond
Organisationsnummer:874001-1336
Adress:
  • Karlstads kommun, Ekonomiadm
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295043
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:670 220 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS