ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja social hjälpverksamhet, företrädesvis genom aktiviteter och annat stöd till äldre personer som är sjuka eller utsatta. Stiftelsen skall också främja forskning med inriktning mot äldres hälsa, äldreomsorg samt inom sjukdomar som ofta drabbar äldre. Det är inget krav att båda ändamålen gynnas årligen utan fördelningen mellan ändamålet avgörs av styrelsen.Av de medel, fem (5) miljoner kronor, som har överlämnats i samband med stiftelsens bildande, skall fyra (4) mijoner kronor utgöra bundet kapital och en (1) miljon kronor fritt kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 1759
Organisationsnummer:802480-9439
Adress:
  • Stockholms Fabriksförening
  • Hantverkargatan 10 nb
  • 112 21 Stockholm
Telefonnummer:070-8410490
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS