ÄNDAMÅL

Stiftelsen har_till_ändamål att åt bemedlade, på kusten från och med Skeppars å i norr till Malmöhus läns gräns i väster bosatta personer, som utan sitt fållande genom olyckshändelse på sjön eller annan sjöskada bragts i nöd, meddela understöd antingen medelst anslag för en gång eller ock genom årligt bidrag under vissa år.Understöd, varom i § 1 sägs, må ej åt en person lämnas till högre belopp än som motsvarar två tredjedelar av värdet utav den lidna skadan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen 13 Novemberfonden
Organisationsnummer:838800-0013
Adress:
  • Simrishamns kommun/Kommunledningskontoret
  • 272 80 Simrishamn
Telefonnummer:0414-819000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS