ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen får användas för personer inom Landskrona sjukvårdsdistrikta) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämradb) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekostac) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedeld) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögone) till täckande av kostnader för konvalescensvård och rekreationsresor som patienter av ekomomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse till hjälp för Landskronas sjukvårdsdistrikts patienter
Organisationsnummer:845003-1110
Adress:
  • Region Skåne, Regionstyrelsen
  • 291 89 Kristianstad
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS