ÄNDAMÅL

Den årliga räntan skall i sin helhet tillföras medel tillgängliga för utdelning.Kontanttillskott som tillföres fonden, efter dess bildande, skall i sin helhet läggas till medel tillgängliga för utdelning.Anslag ur fonden kan ske till följande ändamål:- forskning och utvecklingsarbete inom medicinklinikens verksamhetsområde- deltagande i kurs eller kongress inom medicinklinikens verksamhetsområde- studieresa till andra institutioner med verksamhet intresse medicinkliniken- kostnader i samband med vetenskapliga möten för forskning och utvecklingsarbete arrangerade av kliniken samt för ersättning till externa föredragshållare, i den mån kostnaderna inte täcks av andra anslag-inköp av litteratur, apparatur m m inom medicinklinikens verksamhetsområde med anknytning till utveckling och forskningsarbete- för användandet enligt eventuella speciella villkor förbundna med reglerna vid tillgångens tillförande till fonden.Anslag ur fonden skall utdelas till företrädesvis personal vid medicinkliniken, Borås.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse för medicinsk forskning och utveckling i Borås
Organisationsnummer:802424-7614
Adress:
  • Södra Älvsborgs sjukhus
  • Peter Skoglund
  • 501 82 Borås
Telefonnummer:033-6164232
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 920 789 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS