ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvärva, äga och förvalta Moskéns byggnad i Filipstad samt främja muslimernas trosutövning i Filipstads kommun.Stiftelsens ändamål att hjälpa utsatta grupper, invandrar och nyanländas möjlighet till utbildning och fortbildning, med speciell inriktning på den Somaliska invandrargruppen, där följande insatser skall implementeras i den ordning som stiftelsen bestämmer från gång till gång.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse för Islamiska Filipstad
Organisationsnummer:802481-4207
Adress:
  • Allégatan 4
  • 682 30 FILIPSTAD
Telefonnummer:072-906 56 29
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:625 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS