ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelningen skall användas för stipendier för fortsatt utbildning och tilldelas elev som avgår med goda betyg från gymnasieskolan i Ystad och ämnar bedriva postgymnasiala studier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse för Gymnasieskolan I
Organisationsnummer:848000-9094
Adress:
  • Ystads kommun/Ekonomikontoret
  • 271 80 Ystad
Telefonnummer:0411-57 77 44
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:90 958 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS