ÄNDAMÅL

Stipendiet skall utdelas till någon i nationen inskriven studerande, som ägnar sig åt studiet av nusvenska språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företrädesrät härtill skall givas den i nationen inskrivna studerande, som kan uppvisa härstamning från någon av donatroernas syskon, varvid närmare släkting arh företrädesrät framför mer avlägsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelse för Sven och Elsa Martins Fond
Adress:
  • Gästrike-Hälsinge Nation
  • Trädgårdsgatan 9
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-666140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS