ÄNDAMÅL

Främjande av botanisk forskning vid Umeå universitet, företrädesvis växtgeografi, ekologi, merfologi och taxonomi. Fonden skall ekonomiskt stödja publiceringen av vetenskapliga skrifter, ävensom möjliggöra fältundersökningar och bearbetning av material. Bidrag skall i första hand utgå till forskare, som inte innehar ordinarie tjänst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stift Gunnar och Ruth Björkmans fond för norrländsk botanisk forskning
Organisationsnummer:894003-2280
Adress:
  • Umeå Universitet
  • 901 87 UMEÅ
Telefonnummer:090-16 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 421 004 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS