ÄNDAMÅL

De disponibla medlen får tas i anspråk för bekostande av vetenskaplig forskning på blodets område.Ur avkastningsmedlen skall bidrag kunna utgå till resor utomlands för i första hand överläkaren vid blodcentralen enligt ovan, varvid syftet företrädesvis skall vara internationell blodcentralssamverkan (inernationella blodtransfusionskongresser, symposier eller studiebesök).Annan kvalificerad person vid i första hand blodcentralen skall efer tillstyrkan av överläkaren enligt ovan även kunna erhålla bidrag ur avkastningsmedel för donationen enlig ovan angivna ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stift Dr Bertil Cedergrens fond för blodforskning
Organisationsnummer:894003-1506
Adress:
  • Umeå Universitet
  • 901 87 UMEÅ
Telefonnummer:090-16 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:298 957 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security