ÄNDAMÅL

Denna fond skall kallas ”Österlindska Fonden” och skall densammas avkastning, sedan livräntorna utgått, och en tiondel av densamma tilllagts Fonden årligen, användas till inköp av levande svenska och/eller norska konstnärers alster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Österlindska Stiftelsen
Organisationsnummer:802404-2551
Adress:
  • Moderna Museet
  • Box 16382
  • 103 27 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall utdelas som penningestipendier å Kronor Trehundra åt svenskfödda, manliga eller kvinnliga elever vid Högre Konstindustriella Skolan (Konsthantverkareskolan), vilka inom någon gren av konsthantverket genom flit och begåvning gjort sig därav särskilt förtjänta, samt i övrigt fört en hedrande vandel. Vid lika goda vitsord och egenskaper i övrigt bör den elev, som behövande, äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Österlindska Stiftelsen
Organisationsnummer:802406-1965
Adress:
  • Konstfack
  • Box 3601
  • 126 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4504100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS