ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet genom understöd åt medlemmar i S:t Knuts Gille i Lund och deras efterlevande, dock att, om den årliga avkastningen av de medel som från gillets allmänna kassa överförts till stiftelsen ej åtgår för hjälpverksamheten, gillets styrelse och kassadirektion efter beslut av gillestämma äger använda återstoden av avkastningen för de i § 6 Gillets ordningsstadga omnämnda ändamålen ”nödiga utgifter, förvaltningskostnader, underhåll av gillets effekter”.Årligen skall minst en tiondel av avkastningen av de medel som gillet tillfört stiftelsen läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:S:t Knuts Gilles i Lund stiftelse för behövande medlemmar och deras efterlevande
Organisationsnummer:845000-1931
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:031-739 01 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS