ÄNDAMÅL

Ska stödja forskningen kring och arbetet med dermato-venereologi i östra Europa och i tredje världen. Avkastningen på kapitalet disponeras av styrelsen för årlig utdelning. Minst 80 procent av föregående års avkastning skall därvid delas ut. Styrelsen får även besluta att en del av under året influtna gåvor skall delas ut. Tidigare fonderade medel får ej delas ut. Bidrag får lämnas till enskilda dermato-venerologer för deltagande i konferens inom dermato-venereologi, för auskultation i Sverige inom nämnda område, för kostnadsersättning i samband med arbete i östra Europa och tredje världen, eller som stöd till speciella projekt i andra länder inom området. Bidrag får vidare lämnas till medicinsk utrustning, läkemedel och dylikt till mottagning eller institution inom dermato-venereologi i något mottagarland. Bidrag får även lämnas till ”The International Foundation for Dermatology” som administreras av ”The International League of Dermatological Societies”. Styrelsen fattar beslut om utdelning av medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SSDV:s Stiftelse för Internationell Dermato-Venereologi
Organisationsnummer:864501-9723
Adress:
  • Gunnar Nyman
  • Sälggatan 2
  • 507 33 Brämhult
Telefonnummer:0767-839481
E-post:nyman@cutis.nu
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS