ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja företagsutveckling i Västerviks kommun med omnnejd genom tillförande av riskkapital till utvecklingsbara företag med säte och verksamhet i Västerviks kommun med omnejd och företagsidéer med planerad verksamhet i samma område. Sådant tillförande kan ske antingen direkt eller indirekt via riskkapitalbolag, vari Stiftelsen är hel eller delägare.Stiftelsen kan vidare äga förvärva och/eller förvalta fast egendom i Västerviks kommun med omnejd i syfte att tillvarata och värna om byggnader och annan fast egendom av kulturhistoriskt eller annat särskilt allmänintresse. Motsvarande gäller beträffande aktier eller andra ägarandelar i företag, vars huvudsakliga tillgångar består av egendom som nyss sagts, samt byggnader på ofri grund.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen TjustEken
Organisationsnummer:802426-1565
Adress:
  • Box 322
  • 593 24 Västervik
Telefonnummer:076-8089215
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:195 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS