ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.Vid sidan om syftet att främja sparsamhet i Sverige får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Sparbanken Skaraborgs AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Organisationsnummer:855900-6385
Adress:
  • Box 163
  • 532 22 Skara
Telefonnummer:0511-347333
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:549 732 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS