ÄNDAMÅL

§ 2 Stiftelsens primära syfte är att främja sparsamhet genom att säkerställa lokal bankverksamhet i Södra Dalarna och tillhandahålla kapitalförsörjning i området. Stiftelsens styrelse ska ha tydligt fokus på ägarstyrning vari en viktig del är att säkerställa ett starkt eget kapital i stiftelsen för att vid behov stödja fortsatt lokal bankverksamhet.§ 3 Med beaktande av § 2 får stiftelsen fastställa att en viss del av det egna kapitalet nyttjas för att främja skola, idrott, kultur och föreningsliv, näringsliv, forskning, samhälle och miljö inom Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Nämnda syften skall tillgodoses genom bidrag till fysiska eller juridiska personer ur i första hand avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Södra Dalarna
Organisationsnummer:802481-2300
Adress:
  • Box 204
  • 776 28 HEDEMORA
Telefonnummer:+46 70 319 96 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 321 626 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS