ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Hässleholms-och Örkelljunga kommuner, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer. Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Hässleholms- och Örkelljunga kommuner, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom utdelning av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Röke
Organisationsnummer:802426-0641
Adress:
  • Sparbanken Göinge
  • Röke 4077
  • 282 93 Röke
Telefonnummer:0451-400 38
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS