ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden. Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis inom Sparbanken Lidköping AB:s verksamhetsområde. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Lidköping
Organisationsnummer:855900-6435
Adress:
  • Box 2410
  • 531 02 Lidköping
Telefonnummer:0510-545500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 881 451 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS