ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Farstorpsområdet i Hässleholm kommun, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar samt för en effektiv och konkurrenskraftig bankverksamhet. Detta syfte får tillgodoses genom bidrag i form av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.Vid sidan av syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Farstorpsområdet i Hässleholm kommun, får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom det angivna geografiska verksamhetsområdet. Detta syfte får tillgodoses genom utdelning av kontanta medel ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet till fysiska eller juridiska personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Farstorp
Organisationsnummer:802426-0658
Adress:
  • Sparbanken Göinge
  • Farstorp 1271
  • 282 76 Hästveda
Telefonnummer:0451-559 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS