ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen, före läsårets avslutning utdela stipendier till studerande vid Högskolan i Jönköping för främjande av fördjupade studier med internationell inriktning.Då omständigheter är sådana, att stiftelsens ändamål enligt ovan inte kan förverkligas, skall återstående medel enligt styrelsens bestämmande användas till ändamål som främjar internationell forskning och utbildning vid Högskolan i Jönköping.Information om stiftelsen och dess ändamål ombesörjes av Högskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Alfas internationella stipendiefond för Högskolan i Jönköping, stiftelse
Organisationsnummer:826002-0147
Adress:
  • Högskolan i Jönköping
  • Box 1026
  • 551 11 Jönköping
Telefonnummer:036-15 77 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:296 630 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS