ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att årligen, före läsårets avslutning utdela stipendier till studerande vid Högskolan i Karlstad för främjande av fördjupade studier med internationell inriktning. Då omständigheterna är sådana, att stiftelsens ändamål enligt ovan inte kan förverkligas, skall återstående medel enligt styrelsens bestämmande användas till ändamål som främjar internationell forskning och utbildning vid Högskolan i Karlstad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sparbanksstiftelsen Alfas internationella fond för Karlstads universitet
Organisationsnummer:874001-3571
Adress:
  • Karlstads Universitet
  • 651 88 KARLSTAD
Telefonnummer:054-7001000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:179 635 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security