ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och utveckling inom området för tillämpad informationsteknologi, dvs användning av datorer och telekommunikation, inom ramen för Högskolans i Ronneby/Karlskrona verksamhet.För tillgodoseende av stiftelsens ändamål skall i första hand tagas i anspråk avkastningen av stiftelsens tillgångar, sedan stiftelsens förvaltnings- och andra kostnader därur täckts. Därutöver må jämväl stiftelsens kapital tagas i anspråk i den mån stiftelsens styrelse så finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Soft Centers forsknings- och utvecklingsstiftelse
Organisationsnummer:835001-1972
Adress:
  • Blekinge Tekniska Högskola/HLE
  • 371 79 Karlskrona
Telefonnummer:0455-38 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:819 745 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS