ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja de anställdas i bolaget välfärd dels genom att utgiva bidrag till de anställda för studier och vidareutbilldning, dels genom att utgiva bidrag till sådana ideella föreningar, vars medlemmar uteslutande består av anställda i bolaget samt vars ändamål är att till personalens nytta och trevnad främja olika fritidsaktiviteter för personalen i bolaget. I den mån de ovan angivna ändamålen icke kan tillgodoses i rimlig omfattning skall bidrag jämväl kunna lämnas för andra ändamål, som befinnes vara till personalens i bolaget nytta eller trevnad, dock att de icke må avse pension, avlöning eller annan förmån vilket bolaget såsom arbetsgivare är skyldigt att utge till enskilda arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Södertörns Tryckeri AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:815600-3223
Adress:
  • Länstidningen Södertälje AB
  • 151 82 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer:08-55092100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS