ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning kommande år.Disponibel avkastning skall användas till att lämna stöd åt behövande inom Lidköpings kommun, med undantagav Söne församling.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.På grund av bestämmelserna i urkunderna till Johanna Sofias och Sven Larssons Minne och Amanda Kristina Henrikssonsfond skall underhåll till gravskötsel utgå ur samfondens avkastning. För gravskötsel får användas högst så stort belopp som svarar mot resp fonds andel i samfondens avkastning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Sociala samstiftelsen (Lidköping)
Organisationsnummer:869001-1526
Adress:
  • Lidköpings kommun
  • Servicekontoret
  • 531 88 Lidköping
Telefonnummer:0510-770000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:546 562 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS