ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att genom bidrag ur avkastningen: a) Bistå behövande barn och ungdomar, behövande åldringar, behövande handikappade – däribland socialt handikappade – samt långvarit sjuka eller andra behövande. b) Bevilja medel till organisationer, vars huvudsakliga verksamhet har till syfte att bistå sådana personer, som avses under a), därvid sagda medel endast får användas för sådant bistånd och endast i vad avser personer inom kommunen. c) Verka för trivselfrämjande åtgärder bland äldre personer. Avkastningen från samfonden får inte användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Social samlingsstiftelse för Eslövs kommun
Organisationsnummer:842000-9063
Adress:
  • Eslövs Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 241 80 ESLÖV
Telefonnummer:0413-620 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS