ÄNDAMÅL

Att främja sådan välfärd åt personalen som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken SLF är skyldig att utge till arbetstagare, såsom att främja personalens inom SLF utbildning såväl inom yrkesområdet som mera allmänt, språkligt, kulturellt och vetenskapligt, på sätt som höjer individens och personalgruppens anseende såväl mänskligt som yrkesmässigt, samt att främja de anställdas hälsa genom att möjliggöra och stimulera till ett aktivt fritids- och friluftsliv, vilket skall ske bl.a. genom att stiftelsen förvärvar, förvaltar och tillhandahåller sådan fast och lös egendom som kan tänkas främja ett dylikt syfte och/eller genom att arrangera och bekosta åtgärder av personalvårdande och tivselbefrämjande natur enligt stiftelsestyrelsens beprövande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:SLF Läkarjour Personalstiftelse
Organisationsnummer:802011-9494
Adress:
  • Baker Tilly STINT AB
  • Kammakargatan 7
  • 111 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-765 21 72
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS