ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes till förmån för Rinmansskolans elever. Utdelningen ska företrädesvis användas för stipendium för fortsatt utbildning i tekniskt alt. tekniskt-ekonomiskt orienterade ämnen, belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ovan angivna ämnesområden samt visat god kamratanda eller berömvärd flit. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte används reserveras för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Släkten Rinmans stipendiestiftelse
Organisationsnummer:818001-5219
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna kommun
  • 631 86  Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:38 496 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS