ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Skyddsprodukter i Sverige AB (556474-9538) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31§ kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skyddsprodukter i Sverige Finans AB-koncernens gemensamma pensionsstiftelse
Organisationsnummer:846501-0893
Adress:
  • Bronsyxegatan 8
  • 213 75 Malmö
Telefonnummer:040-94 40 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS