ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål äratt med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Organisationsnummer:802405-0216
Adress:
  • Box 7669
  • 103 94 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-12312400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS